§1 Definicje

Poprzez następujące stwierdzenia rozumie się:

Serwis – serwis Szotyszociki.pl

Użytkownik – pełnoletnia osoba, korzystająca z Serwisu, to jest czytająca, wystawiająca ocenę poszczególnym wódkom lub komentująca treści serwisu za pośrednictwem wtyczki serwisu Facebook

§2 Korzystanie z serwisu

1. Serwis Szotyszociki.pl, zawierający treści dotyczące alkoholu, przeznaczony jest tylko dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie nie powinny zapoznawać się z prezentowanymi w serwisie treściami.

2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Użytkownicy zobowiązują się do nie publikowania za pomocą wtyczki Facebook Comments treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem, sprzecznych z polskim prawem oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

4. Użytkownicy zobowiązują się także nie kopiować ani zmieniać żadnych materiałów umieszczonych na Stronie w celu komercyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody właścieli serwisu.

§3 Komentowanie i głosowanie

1. Wystawianie punktowych ocen poszczególnym wódkom odbywa się za pomocą wewnętrznego mechanizmu głosowania Serwisu.

2. Każdy Użytkownik może oddać jeden głos na każdą wódkę. W celu zapobieżenia fałszowaniu wyników głosowania, Serwis rozpoznaje adres IP, z któreg oddawany jest głos. Nie mają do niego dostępu ani osoby postronne, ani pracownicy lub właściciele Serwisu – system automatycznie blokuje możliwość oddania powtórnego głosu na daną wódkę.

3. Komentowanie poszczególnych wpisów odbywa się za pomocą zewnętrznej wtyczki Facebook Comments.

4. Serwis Szotyszociki.pl zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowanych komentarzy.

5. Ze względu na fakt, iż komentowanie odbywa się za pośrednictwem mechanizmu zewnętrznego, Serwis nie ma możliwości moderowania komentarzy, mogą one jedynie zostać ukryte, by nie wyświetlały się na stronie.

6. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do ukrycia na stronie komentarzy naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania autorów.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Serwis gromadzi i przetwarza zbiorcze dane dotyczące korzystania ze strony, takie jak adres IP, ilość odwiedzin i podobne, zbierane za pomocą systemów Google Analytics i podobnych. Dane te zbierane są wyłącznie w celach statystycznych, mają służyć usprawnieniu działania strony i lepszego dostosowania jej do potrzeb Użytkowników. Nie ma możliwości ustalenia za ich pomocą jakichkolwiek danych osobowych podlegajacych ustawowej ochronie.

2. Wszelkie dane osobowe pozostawiane za pomocą wtyczki Facebook Comments (nazwa użytkownika, ewentualne dane pozostawiane w treści wpisów) podawane są do wiadomości publicznej i nie podlegają ochronie w rozumieniu ustawy.

§5 Konkursy

1. Wszelkie konkursy organizowane przez Serwis regulowane są oddzielnymi Regulaminami.

§6 Odpowiedzialność

1. Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (przede wszystkim, lecz nie tylko, materialne i zdrowotne) jakie powstać mogą w wyniku spożycia alkoholu po zapoznaniu się z treściami serwisu.

2. Serwis Szotyszociki.pl dokłada wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach serwisu były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje opublikowane w serwisie Szotyszociki.pl i materiałach, które serwis udostępnia. Wszelkie informacje na stronie oraz w udostępnianych materiałach mogą być traktowane jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy

3. Informacje zawarte na stronie oraz w udostępnionych materiałach mogą zawierać nieścisłości, błędy i  przeoczenia. Serwis Szotyszociki.pl nie gwarantuje kompletności, jak i dokładności prezentowanych materiałów, nie gwarantuje również rzetelności opinii, porad, oświadczeń oraz innych nie gwarantuje poprawności i prawdziwości informacji na wyświetlanych stronach oraz w udostępnianych materiałach. Korzystając ze strony www.szotyszociki.pl oraz materiałów udostępnianych świadomie potwierdzają Państwo, że wykorzystują Państwo porady wyłącznie na własne ryzyko.

4. Serwis Szotyszociki.pl ani żadna z osób prawych lub fizycznych z nim powiązanych, nie odpowiada w stosunku do żadnych osób trzecich za specjalne, bezpośrednie, pośrednie, jak i żadne inne straty (także, lecz nie tylko: uszczerbek na zdrowiu, utracone zyski lub korzyści, przerwę w działalności, utracone informacje, oprogramowanie lub wszelkie inne dane w systemie użytkownika – bez ograniczeń) związane z wykorzystywaniem bądź brakiem możliwości wykorzystania zawartości, elementów strony, materiałów udsotępnianych, jak i innych stron, do których są odnośniki umieszczone na stronach Serwisu, w tym tak że wtedy, gdy Serwis został zawiadomiony o możliwościach takich strat.

§7 Zmiany Regulaminu

1. Aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu jest wersja dostępna na stronie www.szotyszociki.pl/regulamin

2. Zmiany Regulaminu Serwisu wchodzą w życie z momentem ich publikacji na stronie www.szotyszociki.pl/regulamin

§8 Postanowienia końcowe

1. Treści prezentowane na stronie nie są treściami reklamowymi i nie powinny być jako takie rozumiane.

2. Autorzy serwisu nie zachęcają ani nie namawiają do spożywania alkoholu. Wszelkie użyte w treści Serwisu sformułowania pozytywnie odnoszące się do produktów alkoholowych (w szczególności, lecz nie tylko, „polecamy”, „godne polecenia”, „warto nabyć”, służą jedynie wyrażeniu prywatnych opinii osób recenzujących produkty.

3. Materiały stanowiące własność intelektualną autorów strony nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych bez wyraźnego pisemnego oświadczenia ich autorów.

Podziel się! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Reddit
Advertisement
Wasze głosowanie
   
Kontakt
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z:
- reklamą
- patronatem dla eventu
- treścią recenzji

wyślij mail na adres:
kontakt@szotyszociki.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

_________Uwaga!_________

Strona zawiera treści związane z alkoholem. Prosimy o podanie swojej daty urodzenia

- -